Wat is de Koninklijke Belgische Vereniging voor Koude en Luchtbehandeling?

Wat is UBF?

Unie der Belgische Frigoristen

UBF is een groepering van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Koude en Luchtbehandeling vzw. In deze groep worden de koeltechnische installateurs en verdelers ondergebracht.

Wat is ACA?

Air Conditioning Association

ACA is een groepering van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Koude en Luchtbehandeling vzw. In deze groep worden de installateurs en verdelers van air conditionning ondergebracht.

Wat doet de vereniging voor haar leden?

Organisatie 

De Algemene Vergadering:

waarop alle effectieve leden eenmaal per jaar worden uitgenodigd in de maand november, is het souverijn gezag van de vereniging. Alle leden in orde met hun bijdrage hebben stemrecht.

Het Directiecomité:

gekozen uit en door de leden van de Raad van Beheer. Beheert de vereniging en legt rekenschap af aan de Raad van Beheer. Het Directiecomité vergadert maandelijks.

De raad van Beheer:

gekozen door de Algemene Vergadering is samengesteld uit afgevaardigden van elke gewestelijke vereniging en van de sectie leverancier-verdeler. De Raad van Beheer komt tweejaarlijks bijeen.

De Commissies:

 - Statuten en huishoudelijk reglement
 - Onderwijs
 - Geschillen
 - Tarificatie en koelmiddelen
 - PR

De commissies zijn samengesteld uit afgevaardigden aangeduid door ieder van de gewestelijke vereniging.

De secties:

 A. Installateurs.
 B. Leveranciers.
 C. Speciale promoties.
 D. Grootverbruikers.

De gewestelijke verenigingen:

Voor UBF:

groeperen de leden die in hun provincie zijn gevestigd:
 - Antwerpen-Limburg.
 - Brabant.
 - Liège Luxembourg.
 - Namur-Hainaut.
 - Oost- en West-Vlaanderen.
Voor ACA:

groeperen de Nederlandstalige en de Franstalige leden.

Zij komen periodiek bijeen om de actuele problemen te onderzoeken en voor uitwisseling van informatie en van ervaringen. Zij duiden afgevaardigden aan in de commissies en in de schoot van de Raad van Beheer.
 Aan het hoofd van iedere gewestelijke vereniging staat een comité samengesteld uit een voorzitter, één of twee ondervoorzitters, en een secretaris-schatbewaarder.

Het nationaal secretariaat:

 verzekert bestendig informatie en individuele bijstand aan de leden.
 Het secretariaat waakt over de goede functionering van de verschillende organen van de vereniging en verspreidt alle nuttige informatie.

De leden kunnen zich tot het secretariaat wenden voor alle documentatie, hulp of bijstand op alle vlakken welke rechtstreeks of onrechtstreeks het beroep aanbelangen.

Vertegenwoordiging

Op Internationaal vlak:

de vereniging is aangesloten bij Area, Air conditioning and Refrigeration European Association.

Op technisch vlak:

de vereniging verleent haar medewerking aan initiatieven die ertoe strekken de koeltechniek en airconditioning te bevorderen.

Beroepsopleidingen

De vereniging verleent haar steun aan beroepsscholen door haar leden af te vaardigen in de examenjury's en prijzen toe te kennen aan laureaten gediplomeerd in onderwijs voor koeltechniek en airconditioning.

Maatschappelijke zetel en secretariaat:

Alfons Gossetlaan 30 - 1702 Groot-Bijgaarden.
 Tel.: 00 32 (0)2 215 18 34
 E-mail: info@ubf-aca.be

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!