Wat doen de stuurgroepwerkingen van UBF-ACA voor u?

Wat doen de stuurgroepwerkingen van UBF-ACA voor u?

De werking van UBF-ACA wordt, zoals iedere vak- en beroepsvereniging, gestuurd door de Raad van Bestuur en het Directiecomité. Zij staan in voor de dagelijkse werking en het algemeen beleid van de organisatie. 

Daarnaast zijn er echter ook de stuurgroepwerkingen die mee het beleid bepalen van de organisatie.

Misschien voelt u zich aangetrokken om mee deel uit te maken van één van deze stuurgroepen? Hierbij alvast een overzicht: 

  • De stuurgroepwerking van installatie- en servicebedrijven (Afdeling A):
  • De stuurgroepwerking van groothandels en verdelers van koudemiddelen en koeltechnische componenten (Afdeling B1)
  • De stuurgroepwerking van fabrikanten en invoerders (Afdeling B2 & WPAC)
  • De werkgroep F-gassen en koudemiddelen
  • Stuurgroep Science & Technology
  • Werking rond opleidingen en onderwijs

A. De stuurgroepwerking van installatie- en servicebedrijven (Afdeling A):

De stuurgroep van installatie- en servicebedrijven bestaat op dit moment uit 11 leden-ondernemers. Zij buigen zich over de dagdagelijkse dossiers vanuit de praktijk. Zij geven de koers aan welke UBF-ACA moet voeren inzake de belangenverdediging voor de uitvoerende sector. De praktische benadering van sectorgerelateerde wetgevingen, de technische dossiers en de toekomst van de sector zijn maar enkele voorbeelden hiervan. De leden van deze werking geven ook suggesties aan omtrent de knelpunten binnen het beroep. Het aantrekken van goed opgeleide werknemers, het sensibiliseren en overtuigen van de eindgebruiker omtrent zijn verplichtingen, enz… zijn dossiers die besproken worden tijdens de stuurgroepvergaderingen.

 

B. De stuurgroepwerking van groothandels en verdelers van koudemiddelen en koeltechnische componenten (Afdeling B1)

Deze stuurgroep bestaat op dit moment uit 6 leden-ondernemers. Ook zij buigen zich over dossiers vanuit de praktijk. De gereglementeerde verkoop van koudemiddelen, de samenwerkingsverbanden met overkoepelende beroepsfederaties, de doelstellingen in verband met alternatieve en natuurlijke koudemiddelen, de gereglementeerde verkoop van voorgevulde apparatuur, enz… zijn onderwerpen die tijdens de overlegmomenten worden behandeld. Deze stuurgroep geeft ook de nodige input rond de invulling van seminaries en opleidingen.

 

C. De stuurgroepwerking van fabrikanten en invoerders (Afdeling B2 & WPAC)

Deze stuurgroep heeft een tweeledige werking en bestaat uit een 30-tal ondernemers. Enerzijds behandelen zij de dossiers die vooral gericht zijn op warmtepomp- en luchtbehandelingsinstallaties, anderzijds behandelen zij de dossiers die gericht zijn op het Europese, federale en regionale beleid rond energie in functie van de luchtbehandelingstechnieken. Zij gaan tevens de dialoog aan met de administraties, kabinetten, beleidsmakers en andere stakeholders.

Een greep uit de dossiers: Energieprestatie en binnenklimaat (EPB), de premies en stimuli voor energiebesparende investeringen, Ecodesign en energielabels (ERP), enz…
Deze stuurgroep staat eveneens in voor het promotionele luik van alle warmtepomptechnologieën.

 

D. De werkgroep F-gassen en koudemiddelen

Deze groep van ondernemers is een logisch gevolg van de actuele situatie waarin alle stakeholders binnen de HVACR-sector zich bevinden. Deze groep houdt zich, zoals de naam van werkgroep het al aangeeft, vooral bezig met de praktische interpretatie van regels en wetgevingen inzake koudemiddelen. Daarnaast buigen zij zich ook over de toekomst van het beroep. Natuurlijke en alternatieve koudemiddelen spelen hierin een belangrijke rol.

De samenstelling van deze groep kan uniek genoemd worden.

Zowel installateurs, groothandelaars, docenten, eindgebruikers en fabrikanten zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep. De bundeling vanuit hun eigen expertise geeft als resultaat dat UBF-ACA de afgelopen periode al heel wat duidende informatie heeft kunnen aanreiken aan zijn leden.

Deze informatie is terug te vinden op www.ubf-aca.be. Om deze informatie te raadplegen is het in vele gevallen nodig om als lid in te loggen met een paswoord.

  • Kent u uw logingegevens niet (meer)? Contacteer ons dan via het gekende telefoonnummer 02 215 18 34 of via info@ubf-aca.b


E. Stuurgroep Science & Technology

Deze stuurgroep, bestaand uit experts vanuit het werkveld, buigt zich over de technische en toekomstgerichte dossiers. Zij kennen de markt en zoeken naar nieuwe of innoverende technologieën voor de HVACR-sector. De resultaten binnen deze zoektochten dienen ter versterking en ondersteuning van de adviesdienst. Deze groep helpt tevens de argumentatie op te bouwen bij overlegmomenten met de overheden en relevante stakeholders. 
Heeft u een specifieke expertise?  Wil u daarnaast deze expertise delen in de stuurgroep S & T?
Neem dan graag conrtact op met dirk.vandewynckel@ubf-aca.be


F. Werking rond opleidingen en onderwijs

We weten met zijn allen dat de instroom van goed opgeleide werknemers een knelpunt is. Alhoewel het beroep van de koeltechnici op alle vlakken zeer uitdagend en lucratief kan genoemd worden, toch zien we steeds meer en meer dat jongeren te weinig voor deze richting kiezen.

De werkgroep onderwijs wil hieraan werken. Deze werking heeft als doel om enerzijds de vinger aan de pols te houden inzake de opleidingsmogelijkheden in het dag-, deeltijds- en avondonderwijs, alsook in de opleidingscentra voor ondernemers en bijscholingen.

Daarnaast stofferen zij ook het secretariaat met argumenten en inhoud voor de diverse overlegmomenten met de overheden die op zich overkoepelend verantwoordelijk zijn voor onderwijs in het brede en sectorgerichte kader.

Heeft u interesse om mee deel uit maken van één van deze werkingen. Contacteer ons dan voor meer info via
dirk.vandewynckel@ubf-aca.be of via het centrale telefoonnummer 02 215 18 34

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!