Warmtepompen en zonneboilers plaatsen, conform de aangepaste “BBT” inzake legionellapreventie.

Opgelet: de in dit artikel opgenomen regels en wetgevingen zijn enkel verplicht te volgen in het Vlaamse Gewest.

@Luc Mouton, Aquaservices Mouton, 22/01/2019 
www.aquaservicesmouton.beLegionella vormt nog steeds een belangrijk risico in onze waterinstallaties. Deze ziekteverwekker kan vooral bij zwakkere personen aanleiding geven tot ernstige longontstekingen, met mogelijk zelfs overlijden tot gevolg.

Om de kans op groei en verspreiding van legionellakiemen op publiek toegankelijke plaatsen zo laag mogelijk te houden, werd er in Vlaanderen een wettelijk kader gecreëerd met normen en beheer voorschriften zoals:

 • voorschriften met betrekking tot het ontwerp;
 • voorschriften voor de dimensionering van installaties voor de verdeling van sanitair water en voor de productie van warm water;
 • voorschriften voor het bouwen van sanitaire installaties;
 • voorschriften voor het onderhoud en het gebruik van sanitaire installaties.

In publiek toegankelijke inrichtingen die beschouwd worden als ‘hoog- of matigrisico inrichtingen’ moeten nieuwe watervoorzieningen gebouwd en geëxploiteerd worden volgens het document ‘Beste Beschikbare Technieken voor legionellabeheersing’ (BBT).

Op 26/01/2018 werd een nieuwe versie van dit document gepubliceerd. De revisie werd uitgewerkt door het WTCB en VITO, in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 • Het handboek “Best Beschikbare Technieken (NL)” (BBT) kan u downloaden via volgende link: klik hier
 • Een overzicht van meest gestelde vragen over de BBT (NL) vindt u hier

Dit artikel zal enkel ingaan op productiesystemen van warm water, die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen en bijkomende installatievereisten met zich zullen meebrengen, bij gebruik van zonneboilers en warmtepompen in openbaar toegankelijke plaatsen.

1.  Koud water moet voldoende koud blijven tot op het eindpunt van de gebruiker.

2.  Warmwaterproductiesystemen moeten voldoen aan:

- De productie moet gebeuren op minstens 60 °C;

- Systeem met opslagvolume moeten steeds volgende temperaturen garanderen:

 • Hoogrisico: het ganse volume moet 1 x per 24 u, gedurende 1 u, op 65°C gebracht worden;
 • Matigrisico: het ganse volume moet 1 x per week, gedurende 1 u, op 60°C gebracht worden;
 • Zonneboilers: het  buffervat is "technisch water" ( warmtewisselaar is aangesloten op koud water).

3.  Voor verdeelsystemen (na het productiesysteem) zijn volgende temperaturen vereist:

 • vertrek: minimum 60°C + nergens lager dan 55°C;
 • van de continue temperatuureisen van een warm water-verdeelsysteem kan afgeweken worden, indien de lengte van de verdeelleiding niet langer dan 15 m is en de totale inhoud nooit meer dan 3 liter wordt. Deze leidingen hoeven ook niet geïsoleerd te worden. Voorheen was dit: verdeelleidingen niet langer dan 5 m en een totale inhoud van maximum 3 liter;
 • Aan tappunten moet een temperatuur kunnen voorzien worden van 70°C;
 • Op alle boilers moet een staalnamekraan voorzien zijn.

 4.  Zonneboilers-warmtepompen:

Deze systemen zijn zeer gevoelig voor legionella besmettingen!
In de “BBT” is bij dergelijke systemen, zoals zonneboilers en warmtepompen, vermeld dat de inhoud van het warmwaterbuffervat technisch water is, m.a.w. de inhoud kan nooit gebruikt worden. 

          


De installatiesector heeft n.a.v. deze wetgeving nog heel wat vragen. Daarom heeft het agentschap “Zorg en Gezondheid” een FAQ-lijst opgesteld met onder andere volgende antwoorden op veelgestelde vragen: 

  Vraag: Zijn zonneboilers toegelaten in het kader van de BBT legionella?

Antwoord:
Onder voorverwarming vallen de douchewisselaars maar ook zonneboilers. Voorverwarming van sanitair water is in hoogrisico-inrichtingen niet toegelaten en in matigrisico-inrichtingen niet aanbevolen. Het betreft  energieopslag in een buffervat met technisch water. Dit type installatie is toegelaten zowel in hoog- als matigrisico inrichtingen.

Vraag: Mag bij warmtepompen met elektrische bijverwarming, SWW (sanitair warm water) op een temperatuur < 60°C geproduceerd en verdeeld worden?

Antwoord:
Neen, tijdens de verbruiksperiode moet er steeds water verdeeld worden dat bij het vertrek 60°C heeft. Er kan in  matig risico-inrichtingen een nachtverlaging zijn, doch alles moet terug op temperatuur zijn, 1 uur vóór het begin van de gebruiksperiode 

NOOT: Bij gebruik van alternatieve desinfectiesystemen, goedgekeurd door het agentschap,  kan en mag de installatie op lagere temperaturen werken. Deze installaties moeten echter nog steeds zo gebouwd worden dat zij de standaardmaatregel kunnen realiseren.

Vraag: Welke reglementering is van toepassing in het Waalse en Brusselse Gewest?

Antwoord:
Voor warmtepompen zijn in deze regio’s geen specifieke wetgevingen van toepassing. Echter is het een belangrijk aandachtspunt voor de ontwerpers (en daaropvolgend de installateurs) om zich bewust te zijn van de risico’s. Het handboek BBT is hierbij zeker een goede leidraad.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!