Vlaamse regering schrapt kwaliteitsvoorwaarden voor de aanvraag van warmtepomp-premies


UBF-ACA en collega-federaties  vragen een herinvoering van garanties

Wie een premie wilde bekomen voor zijn investering in een huishoudelijke warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, enz… moest in Vlaanderen tot eind 2018 beroep doen op een installateur, die houder was van het RESCert-kwaliteitslabel. 

De Vlaamse overheid heeft deze maatregel echter geschrapt voor facturen die worden uitgeschreven vanaf 1/1/2019.

De particuliere klant die een premie wenst aan te vragen, moet vanaf nu enkel nog kunnen aantonen dat hij zijn warmtepomp liet installeren door een aannemer. 

De definitie van een “aannemer” is, met het wegvallen van de vestigingswet, echter zeer vaag geworden.

De installatiebedrijven hebben massaal geld en tijd geïnvesteerd in de opleiding en de certificeringsprocedure. De uitvoerende bedrijven hebben hun technici opleidingen laten volgen en daarnaast geïnvesteerd in het aanwerven en vormen van goed opgeleide mensen.

De eenzijdige beslissing van de Vlaamse minister van energie om kwaliteit niet meer met de premies te koppelen maakt deze investeringen van de ene dag op de andere nutteloos. Door enige kwaliteitsvoorwaarden gewoonweg te schrappen wordt de vakkennis van een installateur op politiek vlak als overbodig gezien. 
Door het wegvallen van de kwaliteitsvoorwaarden kan iedereen zich hierdoor vanaf vandaag een warmtepompinstallateur noemen.  

UBF-ACA betreurt dit en wil, samen met relevante collega-federaties, de bevoegde instanties vragen voor een overleg om zo te komen tot oplossingen in een constructieve dialoog.

Uitdagingen en opportuniteiten voor de toekomst

Los van het al dan niet voorzien van premies ziet UBF-ACA binnen het overleg met overheden en collega-federaties vele opportuniteiten. Tot op heden werd de nadruk gelegd op energie-efficiëntie en het technische aspect. 

Wat met vakkennis? Wat met de milieutechnische en de veiligheidsaspecten?

Er is een transitie aan de gang waarbij de warmtepomp, werkend met de klassieke koudemiddelen, evolueert naar de “nieuwe” koudemiddelen zoals CO2, propaan, enz… Deze koudemiddelen zijn ofwel in bepaalde mate toxisch, brandbaar of beiden.  

We zien het dossier daarom graag evolueren naar een algemeen kwaliteitskader, dit binnen grensoverschreidende politieke bevoegdheden. De klassieke koudemiddelen (F-gassen) zijn zoals gekend gebonden aan Europese en regionale wetgevingen, waarin strenge eisen en certificeringsverplichtingen zijn opgenomen met als doel om mogelijke CO2-emissie te voorkomen. De nieuwe koudemiddelen zijn dan wel milieuvriendelijker maar moeten zeer vakkundig behandeld worden op vlak van mogelijke brandbaarheid en toxiciteit.

Hiermee rekening houdend, moeten we ons met alle relevante stakeholders verenigen om tot een praktijkgericht kwaliteitskader te komen, om zo het vakmanschap te laten resulteren in het afleveren van kwaliteitsvolle, milieuvriendelijke en veilige oplossingen.

Heeft u verdere vragen of opmerkingen rond dit artikel, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via T. 02 215 18 34 of via  info@ubf-aca.be

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!