Oproep aan alle verwarmingsinstallateurs die koeltechnische handelingen uitvoeren! De rescert-certificering geeft u geen vrijgeleide om koeltechnische handelingen uit te voeren!

Alle technici van koeltechnische en/of verwarmingsbedrijven die effectief werkzaamheden aan airconditioning- en/of warmtepompinstallaties uitvoeren welke gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevatten, en waarbij er een risico bestaat op uitstoot of lekken van deze koelmiddelen, moeten een geldig koeltechnisch certificaat bezitten.

Daarnaast moeten deze gecertificeerde koeltechnici tewerkgesteld zijn in een door de regionale overheden erkend koeltechnisch bedrijf. 


UBF-ACA verneemt echter dat hierover nog steeds misverstanden bestaan. Sommige technici verwarren de koeltechnische certificering met de Rescert-certificering voor onder andere warmtepompen.

Wat is het verschil tussen deze twee certificeringen?

De Rescert-certificering: is in het leven geroepen om de bekwaamheid te bevorderen van de technici die zich richten op één of meerdere vormen van het installeren van kleinschalige residentiele systemen, werkend op hernieuwbare energie. Eén van deze systemen is bijvoorbeeld de warmtepomp. 

Dit systeem van certificering is persoonsgebonden maar niet verplicht. Het biedt, naast het beogen van kwaliteitsbevordering, ook enkele voordelen. Zo kan een Rescert-gecertificeerde technieker ervoor zorgen de eindklant kan genieten van premies.

De koeltechnische certificering:laat de koeltechnieker (tewerkgesteld in een erkend koeltechnisch bedrijf) toe om koeltechnische handelingen uit te voeren, op (kortweg) installaties welke gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevatten.

Afhankelijk van de categorie ( I, II, III of IV), waarvoor de technieker zijn certificering heeft bekomen, mag hij specifiek beschreven koudemiddelhandelingen uitvoeren, welke beschreven staan in de respectievelijke Europese en regionale wetgevingen.
Deze certificering is verplicht!

Meer info over de beide certificeringen:

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!