Illegale import en verkoop van gefluoreerde koudemiddelen. Loop geen risico!

U heeft misschien al aanbiedingen ontvangen via mail, fax of dergelijke. De verhalen zijn in alle opties veelal te mooi om waar te zijn. Kwaliteit gegarandeerd via (illegale of valse) certificaten, aankoopprijzen die zelfs de reguliere groothandelsmarkt niet kan bekomen, flexibele levering, enz…

Laat u echter niet vangen. Indien u ingaat op dergelijke voorstellen, kan dit zeer zware gevolgen hebben!Quotaregeling?

Conform de F-gassen verordening (EU 517/2014) krijgt iedere producent en invoerder van F-gassen en voorgevulde apparatuur in de Europese Unie jaarlijks een quotum toegewezen voor het op de markt mogen brengen van F-gassen en met F-gassen voorgevulde apparatuur. Deze partijen mogen uitsluitend leveren aan F-gassen gecertificeerde bedrijven

Onderstaande grafiek geeft dit duidelijk aan voor de looptijd van 2015 tot 2030. 

De doelstellingen van de F-gassenwetgevingen en de daaraan gerelateerde quotabeperkingen zijn zeer strak gedefinieerd, nl.: het beperken van emissie door de uitstoot van broeikasgassen in te perken, en hierdoor het voorkomen van een verdere aardopwarming.

De gevolgen van de quotaregeling…:

Sedert de invoering van de quotaregels is gebleken dat de markt hiervoor nog niet parallel klaar was. De vraag naar F-gassen werd plots groter dan het door de quotaregeling getroffen aanbod dat zich voordeed. De koel- en  luchtbehandelingsinstallaties , werkend met hoge GWP-koudemiddelen waren immers op dat moment onvoldoende aangepast of herbouwd naar een werking met alternatieve lage GWP-koudemiddelen. Hierdoor stegen de prijzen op heel korte termijn zeer snel en fors voor de koudemiddelen met een hoge GWP-waarde. 

Het illegale circuit…

Het illegale en criminele circuit speelt hierop in door F-gassen via een alternatief circuit aan te bieden. Hierbij wordt met prijzen en volumes gestrooid waarvan de behoeftige installateurs alleen maar kan duizelen. 

Laat u echter niet foppen. Indien u merkt dat het koudemiddel te voordelig of tegen tegengestelde condities wordt aangeboden ten opzichte van het reguliere (vertrouwde) kanaal, dan hangt hier in de meeste gevallen een serieus geurtje aan.
Oppassen geblazen dus. Het kan zelfs gaan over gestolen partijen. Bij een aantal grote koudemiddelleveranciers zijn dit jaar immers grote hoeveelheden koudemiddel ontvreemd.

 Hoe kan u nagaan of een F-gassendeal eventueel uit het illegale (criminele) circuit wordt aangeboden:

 • F-gassen die worden aangeboden in wegwerpcilinders zijn verboden goed in Europa. In Europa mogen enkel gekeurde gascilinders worden gebruikt die herbruikbaar zijn en eveneens gelabeld zijn als gekeurd recipient.

 •  Indien u een deal wordt aangeboden die eigenlijk te mooi is om waar te zijn (vb. grote volumes, zeer lage prijzen), dan kan het gaan om gestolen partijen. Indien de leverancier geen documenten kan voorleggen die de aangeboden F-gassen traceerbaar maken, dan heeft u in vele gevallen met een gestolen partij te maken.

 • Worden er voorwaarden gesteld bij de aankoop? Wordt u gevraagd om uw koeltechnische erkenning te bewijzen? Indien het antwoord hierop “neen” is, dan gaat het in de meeste gevallen om een illegale partij. In Europa mag immers enkel gefluoreerd koudemiddel verkocht worden, indien aan de verkoper het bewijs geleverd wordt dat de klant een erkend installatiebedrijf is. Er zijn weliswaar  uitzonderingen voor scholen en dergelijke, maar dan moet een verklaring op eer afgeleverd worden aan de verkoper van de F-gassenpartij.

Wat zijn de risico’s voor bedrijven die aankopen via het illegale circuit?

 • Risico’s op betrouwbaarheid, gezondheid en veiligheid: in vele gevallen bevatten de koelmiddelcilinders niet wat er op het etiket vermeld staat. We moeten u niet duiden dat dit nefast kan zijn voor de goede werking van de installatie.
  We moeten u ook niet duiden op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met het gebruik van verkeerde of niet definieerbare koudemiddelen.
  Bij incidenten en ongevallen zal het installatiebedrijf in elk geval volledig aansprakelijk gesteld worden en opdraaien voor de daarmee gepaarde kosten.

 • Risico op boetes: indien bij controles blijkt dat een partij koelmiddelcilinders niet getraceerd kan worden, dan hangen hier boetes aan vast die zeer hoog kunnen oplopen. 
  De reductiedoelstellingen die door de quotaregeling binnen de F-gassenverordening worden beoogd,  worden immers door het gebruik van illegaal geïmporteerd koudemiddel in gevaar gebracht.

Meldpunten UBF-ACA en uw vertrouwde koelmiddelenleverancier

Indien u een sterk vermoeden heeft dat u met illegale praktijken geconfronteerd wordt, meldt dit dan bij uw vertrouwde koelmiddelenleverancier of bij UBF-ACA. 

Op die manier helpt u dergelijke gevaarlijke criminele praktijken te stoppen.

U mag uiteraard rekenen op discretie!  

Meldpunt UBF-ACA: info@ubf-aca.be

 

 

 

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!