Het logboek voor koel- , airco- en warmtepompinstallaties, verplicht vanaf 3 kg of vanaf 5 ton CO2-equivalent?

UBF-ACA ontvangt regelmatig vragen over het gebruik van de logboeken bij koel- en warmtepompinstallaties. 


Naast specifieke vragen over het invullen, bijhouden en terbeschikking stellen van het logboek, is er soms verwarring over de verplichting ervan.

 • Wanneer is een log- en interventieboek verplicht?
 • De norm NBN EN 378:2016 schrijft voor dat een logboek verplicht is vanaf 3 kg totaalvolume aan koudemiddel. Welke regels moet u nu precies volgen?
 • Moet u zich houden aan de norm of aan de wetgeving? Een norm heeft immers geen wetgevend kader, toch?
 • Enz…

Vandaar dat we via dit artikel even enkele zaken op een rijtje plaatsen.


Wanneer is een log- en interventieboek verplicht?

Voor koel -en warmtepompinstallaties welke werken met F-gassen of ozonlaag afbrekende stoffen:

hier zijn de Europese Verordeningen EU 517/2014 en EU 1005/2009  van toepassing. Volgens art. 6 van deze verordening moet een logboek bijgehouden worden vanaf een totale vulling (dus ook inclusief de voorvulling van het toestel) van 5 ton CO2-equivalent.

Betreft het een als hermetisch geëtiketteerde installatie, dan is dit pas verplicht vanaf 10 ton CO2-equivalent.

Een voorbeeld:

 • Type installatie: niet-hermetisch gesloten
 • Type F-gas: R-134A
 • Totaal volume in kg: 10 kg
 • GWP-waarde R-134A: 1430
 • GWP-waarde van de totale vulling: 10 x 1430 = 14300
 • CO2-equivalent van de totale vulling: 14,3 ton

Voor deze installatie is het zeer duidelijk dat er een installatiegebonden logboek aanwezig moet zijn. 

De norm NBN EN 378:2016 schrijft voor dat een logboek verplicht is vanaf 3 kg totaalvolume aan koudemiddel. Welke regels moet u nu precies volgen?

De norm NBN EN 378:2016 schrijft in zijn deel 2 inderdaad voor dat een logboek moet bijgehouden worden vanaf een totaalvolume van 3 kg koudemiddel. Hierbij wordt geen rekening gehouden of het een al dan niet-hermetisch gesloten installatie betreft. De norm is opgesteld voor alle koudemiddelen, dus zowel voor installaties werkend met F-gassen, HFO’s, alternatieve of natuurlijke koudemiddelen. 

Concreet moet u dus de oefening maken of de installatie valt onder de EU 517/2014 of de norm NBN EN 378:2016.
U moet hierbij rekening houden dat voor F-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen, de wetgeving primeert op de norm NBN EN 378:2016

Een voorbeeld:

 • Type koudemiddel in de installatie: R-32 (F-gas)
 • Totaal volume in kg: 4 kg
 • GWP-waarde R-32: 675
 • GWP-waarde van de totale vulling: 4 x 675 = 2700
 • CO2-equivalent van de totale vulling: 2,7 ton
  ​​
  • Volgens de Europese F-gassenverordening 517/2014:wettelijk gezien is er geen logboek verplicht, gezien de totale vulling lager is dan 5 ton CO2-equivalent.
  • Volgens de norm NBN EN 378:2016: het voorzien van een logboek is beschreven, gezien het totaalvolume aan koudemidel meer dan 3 kg bedraagt 

Moet u zich houden aan de norm of aan de wetgeving? Een norm heeft immers geen wetgevend kader, toch?

Een norm zoals de NBN EN 378:2016 heeft inderdaad geen wettelijk kader, maar…

De regionale F-gaswetgevingen leggen wel op dat elke koel-, airco- en warmtepompinstallatie moet voldoen aan de NBN EN 378:2016 of een norm die hem vervangt. Vandaar dat we durven adviseren om bij elkeinstallatie een logboek te voorzien. Als erkend koeltechnisch bedrijf zal uw eindgebruiker/eigenaar dit appreciëren.

Nog enkele tips en nuttige info

 • De overheidsdienst handhaving (de milieu-inspectie) meldt ons zeer regelmatig dat zij bij controles vaak geen of onvolledig ingevulde logboeken aantreffen. De infofiche n°3 “Het invullen en bijhouden van een logboek” geeft u een overzicht van aandachtspunten bij het invullen van dit logboek.
  Klik hier om deze infofiche te downloaden. (*)

 • UBF-ACA heeft een overzicht opgesteld van de meest voorkomende koudemiddelen, samen met zijn GWP-waarden en de verrekening naar het CO2-equivalent. 
  Klik hier om deze te downloaden. (*)

Waar kan u logboeken bekomen?

Logboeken voor kleine en grote installaties, alsook de lek-, druk- en recuperatieattesten kan u bekomen via de webshop van UBF-ACA. Deze publicaties zijn door de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden gehomologeerd.

Klik hier om naar de shop van UBF-ACA te gaan

Meer info nodig? Op www.ubf-aca.bevindt u diverse info over het gebruik van de logboeken terug. Uiteraard kan u voor bijkomende vragen ook terecht bij de adviesdienst op het tel. 02 215 18 34 of via info@ubf-aca.be

(*): voor het downloaden van de modellen moet u inloggen op de site van UBF-ACA. Indien u uw login en/of paswoord niet meer kent, aarzel dan niet om deze op te vragen via info@ubf-aca.be
Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!