Aankoopprijzen van koudemiddelen blijven stijgen. Wat brengt de (nabije) toekomst?

@ Dirk Van De Wynckel, dirk.vandewynckel@ubf-aca.be, T. 02 215 18 34

We moeten u waarschijnlijk geen inleiding geven over het feit dat de aankoopprijzen van F-gassen sedert geruime tijd enorm zijn gestegen.  

Diverse berichten geven aan dat hiermee het verhaal nog niet ten einde is. Deze koudemiddelen zullen op korte en middellange termijn nog meer onderhevig zijn aan prijsverhogingen.


Wat is de reden hiervan? Enkele antwoorden…:

  • De strenge Europese regels rond het terugfaseren van F-gassen (de quotaregeling van 2015 tot 2030) zorgt voor schaarste. Deze regels worden vanaf 2018 nog strenger. Van 2016 tot eind 2017 is het volume van F-gassen dat op de markt mag gebracht worden, uitgedrukt in TeqCO2, teruggebracht tot 93% van het niveau van 2015. Van 2018 tot 2020 moet dit vermarkte volume, opnieuw uitgedrukt in TeqCO2, nog meer teruggebracht worden tot 63% van 2015.
  • De steeds strengere milieuwetgeving in China inzake grondstoffenwinning en productie van chemische componenten heeft ook een invloed op de productie van F-gassen.
  • Enkele belangrijke producenten hebben aangekondigd te zullen stoppen met de commercialisatie van hoge GWP-koudemiddelen voor de europese markt en zich te concentreren op de commercialisatie van lage GWP-koudemiddelen. Dit laat bij verminderde quota, gebaseerd op de GWP-waarde van het koudemiddel, vergelijkbare volumes koudemiddel te vermarkten om zo te kunnen voldoen aan de vraag van deze lage GWP-koudemiddelen.

 

In de loop van vorig jaar hebben we u meegedeeld hoe u hiermee kan omgaan. Onze boodschap hierbij was vooral: zorg voor lekdichte installaties en gebruik koudemiddelen met lage GWP-waarden.

Indien u dit artikel zou gemist hebben, dan kan u dit terugvinden via volgende link: klik hier

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!