Nieuws- artikels

Folder 'Stop met het installeren van R-404A en R-507A!'

Folder 'Stop met het installeren van R-404A en R-507A!'

Geplaatst op 12-04-2018

De globale terugfasering van F-gassen (HFK’s) en de maximum GWP-limieten van 2500 in 2020 laten u geen keuze.
Als u uw toekomst wil verzekeren moet u stoppen met het installeren van installaties werkend op R-404A en R-507A. En liefst vanaf NU!


NBN EN 378:2016, digitale versie gratis beschikbaar (*)

NBN EN 378:2016, digitale versie gratis beschikbaar (*)

Geplaatst op 05-04-2018

De herziene versie van de norm NBN EN 378:2016 is de absolute basis en het hulpmiddel bij het ontwerp, de opbouw en de service van koel- en warmtepompinstallaties.

Infosessie:

Infosessie: "De norm NBN EN 378:2016, het heilig schrift voor elke koeltechnieker en warmtepomp installateur!",17 & 24 april 2018

Geplaatst op 21-03-2018Voorkom onbetaalde facturen!

Voorkom onbetaalde facturen!

Geplaatst op 16-02-2018

Controleer op sociale en fiscale schulden en/ of...
maak gebruik van het ledenvoordeel bij Companyweb met de gratis testaccount!

Werkt u met onderaannemers, heeft u regelmatig te maken met laattijdige betalingen en/of onbetaalde facturen?

U kan in veel gevallen dergelijke problemen voorkomen.
Indien u voor partikuliere klanten een opdracht uitvoert is het niet altijd eenvoudig om na te gaan of ze kredietwaardig zijn.
Indien u echter zaken doet met bedrijven, dan kan u enkele voorzorgsmaatregelen treffen om na te gaan of ze al dan niet gezond zijn.

Enkele tips:

Wat doen de stuurgroepwerkingen van UBF-ACA voor u?

Wat doen de stuurgroepwerkingen van UBF-ACA voor u?

Geplaatst op 24-01-2018

De werking van UBF-ACA wordt, zoals iedere vak- en beroepsvereniging, gestuurd door de Raad van Bestuur en het directiecomité. Zij staan in voor de dagelijkse werking en het algemeen beleid van de organisatie.
Daarnaast zijn er echter ook de stuurgroepwerkingen die mee het beleid bepalen van de organisatie.
Misschien voelt u zich aangetrokken om mee deel uit te maken van één van deze stuurgroepen?
Hierbij alvast een overzicht

Log- en interventieboeken voor koel-, airco- en warmtepompinstallaties, te verkrijgen via de webshop van UBF-ACA

Log- en interventieboeken voor koel-, airco- en warmtepompinstallaties, te verkrijgen via de webshop van UBF-ACA

Geplaatst op 17-01-2018

De Europese en regionale wetgevingen inzake installaties, gevuld met gefluoreerde koudemiddelen (F-gassen),  vereisen dat u als erkend koeltechnisch bedrijf verplichte administratieve handelingen uitvoert, naast de praktische uitvoering van uw koeltechnische werken.
Enerzijds wordt de eindklant/gebruiker verplicht om diverse directe bewijsstukken voor te leggen bij controle door de regionale milieu-inspectiediensten. Anderzijds steunt deze eindklant op uw klantgerichtheid om hem daarin te ondersteunen door het geven van advies en het aanreiken van de nodige bewijsstukken.

Aankoopprijzen van koudemiddelen blijven stijgen.  Wat brengt de (nabije) toekomst?

Aankoopprijzen van koudemiddelen blijven stijgen. Wat brengt de (nabije) toekomst?

Geplaatst op 12-01-2018

We moeten u waarschijnlijk geen inleiding geven over het feit dat de aankoopprijzen van F-gassen sedert geruime tijd enorm zijn gestegen.  
Diverse berichten geven aan dat hiermee het verhaal nog niet ten einde is. Deze koudemiddelen zullen op korte en middellange termijn nog meer onderhevig zijn aan prijsverhogingen.

ERP-labels voor warmtepompen beschikbaar op www.UBF-ACA.be

ERP-labels voor warmtepompen beschikbaar op www.UBF-ACA.be

Geplaatst op 19-12-2017

De Vlaamse, Brusselse en Waalse overheden kennen energiepremies toe aan gezinnen die in hun huis energiezuinige ingrepen doen. Één van dergelijke ingrepen is het laten installeren van een warmtepomp.

  • In Vlaanderen verloopt de aanvraag en uitkering van deze premies via de distributienetbeheerders (Eandis en Infrax).
  • In Brussel verloopt de aanvraag via Leefmilieu Brussel.
  • In Wallonië verloopt de aanvraag via het “Département de l'Énergie et du Bâtiment durable”.
Voor de aanvraag van de premie in Vlaanderen moet de warmtepomp onder andere beschikken over een gunstig energielabel. Dit label is een gevolg van de “Europese Ecodesignverordening”.
De minimumeis is afhankelijk van het soort warmtepomp:
  • Een niet-geothermische warmtepomp:      minimum A+
  • Een geothermische warmtepomp:              minimum A++

Is uw koeltechnische erkenning nog geldig in 2018?

Is uw koeltechnische erkenning nog geldig in 2018?

Geplaatst op 19-12-2017

Een erkende koeltechnicus cat I, II, III en IV moet om de 5 jaar zijn certificering hernieuwen. Hiervoor moet hij een korte actualisatie-cursus volgen en slagen voor het examen dat hier op volgt.
Na het slagen voor dit examen wordt zijn erkenning automatisch verlengd.

Rescert-certificering is niet gelijk aan koeltechnische certificering!

Rescert-certificering is niet gelijk aan koeltechnische certificering!

Geplaatst op 15-12-2017

Alle koeltechnici van koeltechnische bedrijven die effectief werkzaamheden aan koel- en/of warmtepompinstallaties uitvoeren die gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevatten en waarbij er een risico bestaat op uitstoot of lekken van deze koelmiddelen, moeten een geldig koeltechnisch certificaat bezitten.
Daarnaast moeten deze gecertificeerde koeltechnici tewerkgesteld zijn in een door de regionale overheden erkend koeltechnisch bedrijf.
UBF-ACA verneemt echter dat hierover misverstanden bestaan. Sommige technici verwarren de koeltechnische certificering met de Rescert-certificering voor onder andere warmtepompen.

eerste vorige 1 laatste
Archief
Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!