Nieuws- artikels

Log- en interventieboeken voor koel-, airco- en warmtepompinstallaties, te verkrijgen via de webshop van UBF-ACA

Log- en interventieboeken voor koel-, airco- en warmtepompinstallaties, te verkrijgen via de webshop van UBF-ACA

Geplaatst op 17-01-2018

De Europese en regionale wetgevingen inzake installaties, gevuld met gefluoreerde koudemiddelen (F-gassen),  vereisen dat u als erkend koeltechnisch bedrijf verplichte administratieve handelingen uitvoert, naast de praktische uitvoering van uw koeltechnische werken.
Enerzijds wordt de eindklant/gebruiker verplicht om diverse directe bewijsstukken voor te leggen bij controle door de regionale milieu-inspectiediensten. Anderzijds steunt deze eindklant op uw klantgerichtheid om hem daarin te ondersteunen door het geven van advies en het aanreiken van de nodige bewijsstukken.

Aankoopprijzen van koudemiddelen blijven stijgen.  Wat brengt de (nabije) toekomst?

Aankoopprijzen van koudemiddelen blijven stijgen. Wat brengt de (nabije) toekomst?

Geplaatst op 12-01-2018

We moeten u waarschijnlijk geen inleiding geven over het feit dat de aankoopprijzen van F-gassen sedert geruime tijd enorm zijn gestegen.  
Diverse berichten geven aan dat hiermee het verhaal nog niet ten einde is. Deze koudemiddelen zullen op korte en middellange termijn nog meer onderhevig zijn aan prijsverhogingen.

ERP-labels voor warmtepompen beschikbaar op www.UBF-ACA.be

ERP-labels voor warmtepompen beschikbaar op www.UBF-ACA.be

Geplaatst op 19-12-2017

De Vlaamse, Brusselse en Waalse overheden kennen energiepremies toe aan gezinnen die in hun huis energiezuinige ingrepen doen. Één van dergelijke ingrepen is het laten installeren van een warmtepomp.

  • In Vlaanderen verloopt de aanvraag en uitkering van deze premies via de distributienetbeheerders (Eandis en Infrax).
  • In Brussel verloopt de aanvraag via Leefmilieu Brussel.
  • In Wallonië verloopt de aanvraag via het “Département de l'Énergie et du Bâtiment durable”.
Voor de aanvraag van de premie in Vlaanderen moet de warmtepomp onder andere beschikken over een gunstig energielabel. Dit label is een gevolg van de “Europese Ecodesignverordening”.
De minimumeis is afhankelijk van het soort warmtepomp:
  • Een niet-geothermische warmtepomp:      minimum A+
  • Een geothermische warmtepomp:              minimum A++

Is uw koeltechnische erkenning nog geldig in 2018?

Is uw koeltechnische erkenning nog geldig in 2018?

Geplaatst op 19-12-2017

Een erkende koeltechnicus cat I, II, III en IV moet om de 5 jaar zijn certificering hernieuwen. Hiervoor moet hij een korte actualisatie-cursus volgen en slagen voor het examen dat hier op volgt.
Na het slagen voor dit examen wordt zijn erkenning automatisch verlengd.

Rescert-certificering is niet gelijk aan koeltechnische certificering!

Rescert-certificering is niet gelijk aan koeltechnische certificering!

Geplaatst op 15-12-2017

Alle koeltechnici van koeltechnische bedrijven die effectief werkzaamheden aan koel- en/of warmtepompinstallaties uitvoeren die gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevatten en waarbij er een risico bestaat op uitstoot of lekken van deze koelmiddelen, moeten een geldig koeltechnisch certificaat bezitten.
Daarnaast moeten deze gecertificeerde koeltechnici tewerkgesteld zijn in een door de regionale overheden erkend koeltechnisch bedrijf.
UBF-ACA verneemt echter dat hierover misverstanden bestaan. Sommige technici verwarren de koeltechnische certificering met de Rescert-certificering voor onder andere warmtepompen.

Wat te doen met R-404A of R-507A koel- of luchtbehandelingsinstallatie?

Wat te doen met R-404A of R-507A koel- of luchtbehandelingsinstallatie?

Geplaatst op 15-12-2017

In de Europese F-gas wetgeving EU 517/2014 worden de koudemiddelen R-404A en R-507A versneld uitgefaseerd. Dit zijn koudemiddelen met een GWP-waarde (*) boven de 2.500.
Vanaf 1 januari 2020 mag u installaties alleen nog bijvullen met gerecycleerd R-404A of R-507A.
Vanaf 1 januari 2030 is het gebruik van deze koudemiddelen zelfs geheel verboden. 

Ook een schrijven ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Ook een schrijven ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Geplaatst op 25-10-2017

 

We ontvingen al heel wat verontruste telefoontjes en emailberichten over de brief die de dienst Leefmilieu naar alle in Brussel gecertificeerde koeltechnische bedrijven heeft gestuurd.
 

In deze brief wordt gevraagd om een oplijsting door te sturen van alle activiteiten die onder de erkenning vallen van het koeltechnische bedrijf.

Wat moet u nu precies aanreiken. Wel, het is vrij eenvoudig…


De nieuwe calculatie app van AREA

De nieuwe calculatie app van AREA

Geplaatst op 04-10-2017

AREA, de Europese overkoepelende beroepsfederatie voor de HVACR-sector, ontwikkelde een app voor Android en IOS.
Met deze app kan u het CO2-equivalent van F-gassen berekenen, alsook de concentratie- en ontvlambaarheidsbeperkingen cfr. de Europese norm EN 378:2016

AREA Gids voor F-gassen

AREA Gids voor F-gassen

Geplaatst op 27-07-2017

De “AREA gids voor F-gassen” gidst u in een begeleidende taal doorheen de Europese verordening 517/2014, beter gekend als de Europese F-gassenwetgeving.

 Europese standaard, EN 378:2016

Europese standaard, EN 378:2016

Geplaatst op 10-06-2017

De volledig herziene versie van de Europese Norm EN 378:2016 is de absolute basis en het hulpmiddel bij het ontwerp, de opbouw en de service van koel- en warmtepompinstallaties.

eerste vorige 1 laatste
Archief
Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!