newsflash
Algemene Vergadering 17 november 2016

Wat is nieuw?

21-06-2016

Studiedag over beperking lekverliezen - Brussel, 7 juli 2016

De Vlaamse overheid wil, binnen zijn actieplannen omtrent de uitstoot van F-gassen, de prioriteit leggen op de sensibilisering rond het lekdicht onderhoud van koelinstallaties.

Gekaderd binnen de activiteiten die voortvloeien uit de eerste Vlaamse Klimaattop van 19 april 2016, wordt daarom op donderdag 7 juli 2016 in Brussel een studiedag georganiseerd.

U bent op 7 juli 2016 welkom vanaf 9u00 in het Ellipsgebouw te Brussel (Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel) om deze boeiende studiedag bij te wonen.

Ook uw beroepsfederatie, UBF-ACA,  zal zijn ondersteunende initiatieven en visie binnen zijn algemene missie tijdens deze studiedag presenteren.

Lees meer

11-05-2016

Dirk Van De Wynckel, nieuwe directeur UBF-ACA vzw

Wij delen u graag mee dat we een nieuwe directeur hebben aangesteld binnen onze vakorganisatie. Dhr. Dirk Van De Wynckel zal als directeur, samen met de raad van bestuur en het directiecomité, de UBF-ACA vzw aansturen.

Lees meer